Atgal

SPI kandidatų privatumo politika

Kandidatų privatumo politika.

Jūsų privatumas mums yra labai svarbus, ir mes į jį žiūrime labai rimtai. Norime padėti visiems, kurie naudojasi Soprana Personnel International UAB paslaugomis gauti didžiausią naudą.

Ši privatumo politika taikoma visiems mūsų prekių ženklams: „Soprana Personnel International“, „Karjeros planavimas“, „Soprana Personnel Norge“ ir su jais susijusioms paslaugoms.

Soprana Personnel International UAB (toliau – Įmonė) yra pasiryžusi laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų, kad užtikrintų, jog bet kokia kandidato mums pateikiama informacija būtų saugoma ir naudojama teisėtais tikslais.

Žemiau pateikta politika suprantama lietuvių kalba nurodo, kokiu būdu BDAR yra taikomas įmonės tvarkomiems Jūsų asmens duomenims. Siekiame atsakingai, tinkamai ir saugiai naudoti Jūsų duomenis. Soprana Personnel International UAB specializuojasi personalo paieškos ir atrankos, personalo nuomos, personalo valdymo konsultacijų  srityse daugelyje verslo industrijų ir paslaugų sektorių. Kandidatuodami per mūsų sistemą patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote politikos terminus bei sąlygas.

BDAR įpareigoja asmeninę informaciją rinkti teisėtais ir būtinais tikslais tiesiogiai iš to asmens, su kuriuo ši informacija yra susijusi, ir ją naudoti tik turint to asmens sutikimą.

Prašome perskaityti, kokią informaciją apie Jus renkame, su kuo ja dalinamės ir kaip tretieji asmenys galėtų ją panaudoti.

Asmens duomenų rinkimas

Įmonė rinks informaciją apie Jus, jeigu tapsite potencialiu kandidatu, ieškančiu ar planuojančiu keisti darbą. Ši informacija bus renkama tam, kad Įmonė galėtų padėti Jums surasti darbą pateikiant Jūsų kandidatūrą savo klientams.

Kokius duomenis rinks ir tvarkys Duomenų valdytojas?

Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė, pareigos, įmonės pavadinimas, adresas ir el. pašto adresas. Be to, taipogi CV ir kita informaciją, kurią jūs pateiksite mums kaip reikalingą kandidatavimui.

Kas kontroliuoja mano asmens duomenis?

 • Duomenų valdytojas yra Lietuvoje registruota įmonė Soprana Personnel International UAB, į. k. 302897644.
 • Buveinės adresas: H. Manto g. 22-416, Klaipėda.
 • Duomenų valdytojo atstovas yra įmonės direktorius.
 • Su mumis galite susisiekti el. pašto adresu [email protected].
 • Mums galite paskambinti telefonu Nr. +370659 55596.

Kaip Įmonė rinks Jūsų asmeninę informaciją?

Įmonė įvairiais būdais rinks Jūsų asmeninę informaciją:

 1. užpildžius ir atsiuntus mums registracijos formą (popieriniu arba elektroniniu formatu);
 2. pateikus mums gyvenimo aprašymą (popieriniu arba elektroniniu formatu);
 3. pateikus bet kokią informaciją, kai dalyvaujate pokalbyje su Įmone; ir
 4. bet kuriame etape, kai Įmonė Jus nurodo kaip kandidatą, taip pat pateikus bet kokią kitą informaciją (žodžiu arba raštu).

Asmeninė informacija taip pat bus renkama, kai:

 • gauname bet kokią rekomendaciją apie Jus (iš buvusio darbdavio arba rekomendacijos teikėjo);
 • gauname atsiliepimus iš užklausų, kurias galime pateikti Jūsų buvusiam(-iems) darbdaviui(-iams), darbo kolegoms, profesinėms asociacijoms arba bet kuriai tinkamai registravimo institucijai;
 • gauname bet kokio su Jumis susijusio medicininio arba gebėjimų testo rezultatus;
 • gauname atsiliepimus apie Jūsų darbo efektyvumą (teigiamus ar neigiamus);
 • gauname pranešimą apie nusiskundimą Jumis arba darbovietėje įvykusį ir su Jumis susijusį incidentą;
 • gauname iš Jūsų paraišką (nesvarbu kokia forma) kaip atsiliepimą į darbo siūlymo skelbimą; ir
 • gauname bet kokią informaciją apie bet kokį su Jumis susijusį tyrimą, apklausą, pasiteiravimą, bylą ar baudžiamąjį persekiojimą.

Asmeninės informacijos naudojimas

Aukščiau nurodytomis priemonėmis teisėtai surinkus Jūsų asmeninę informaciją, leidžiate Įmonei naudoti informaciją skirtą:

 • įvertinti Jūsų tinkamumą dirbti ar užimti pareigas (nesvarbu kokias);
 • rekomendacijų tikrinimu;
 • Jūsų tebevykstančio veiklos efektyvumo ir ateities planų įvertinimui;
 • veiklos vertinimais;
 • tolesnėmis rekomendacijomis dėl tolesnio darbo;
 • bet kokiu privalomu atlikti testu arba įvertinimu, t. y., medicininiai testai arba psichometriniai įvertinimai;
 • savo bendruomenei valdyti naudojame tokias duomenų tvarkymo sistemas kaip „Linkedin“, „Facebook“ ir „Google Analytics“. Dirbame tik su tais tiekėjais, kurie laikosi BDAR reikalavimų.

Ar duomenys bus išsiųsti iš Lietuvos Respublikos? Jeigu taip, kokios apsaugos priemonės yra taikomos?

Soprana Personnel International UAB visoms šalims įsipareigoja nesiųsti duomenų iš Lietuvos Respublikos, nepateikiant pakankamų įrodymų apie duomenų apsaugos priemones ir sertifikuotą privatumo apsaugą.

Asmeninės informacijos atskleidimas trečiosioms šalims

Bet kokia su kandidatu susijusi informacija, kurią Įmonė teikia klientui, yra teikiama laikantis griežto konfidencialumo, kad klientas galėtų įvertinti kandidato tinkamumą užimti pareigas ir, išskyrus įstatymų leidžiamus arba reikalaujamus atvejus, be kandidato sutikimo ji negali būti atskleista trečiajai šaliai.

Sutikdami su šia privatumo politika, sutinkate, kad Įmonė teiks Jūsų asmeninę informaciją potencialioms pareigoms užimti arba potencialiai įmonei.

Pateikdami asmeninę informaciją, įgaliojate Įmonę ją atskleisti:

 • bet kokiam potencialiam arba faktiniam Įmonės klientui;
 • savo rekomendacijos davėjams;
 • rangovams ir tiekėjams, pvz., kompiuterių duomenų bazėms, informacinių technologijų ir tinklapių agentams; ir bet kokiam kitam asmeniui arba šaliai, kurie turi teisėtą teisę gauti šią informaciją.

SU DARBO PAIEŠKOS INTERNETO SVETAINE SUSIJUSIOS NAUDOJIMO SĄLYGOS: 

Soprana Personnel International UAB veikia kaip personalo paieškos ir atrankos įmonė, kuri padeda Jums rasti ieškomą darbą. Už naudojimąsi paslaugomis mokestis netaikomas. 

Jei norite, kad dalintumėmės Jūsų informacija ir CV su potencialiais darbdaviais (naudojant CV duomenų bazės paslaugą arba darbo paraiškos paslaugą), Jūs duodate savo sutikimą CV bei papildomos mums tiekiamos informacijos dalijimuisi. 

Prieiga prie informacijos ir laikomos informacijos taisymas

Remiantis BDAR Informacijos privatumo principuose pateiktomis išimtimis, turite teisę matyti ir gauti bet kokios Jūsų asmeninės informacijos, kurią Įmonė laiko, kopiją.

Įmonė į bet kokias tokias užklausas nepagrįstai nevėluodama atsako per protingą laikotarpį.

Jeigu peržiūrėjus mūsų turimą informaciją apie Jus, nustatote, kad kai kuri arba visa asmeninė informacija yra netiksli, neišsami arba pasenusi, imsimės priemonių ištaisyti visą arba bet kurią informacijos dalį tam, kad ji būtų išsami, visa ir nauja. Tačiau, jeigu nesutinkame su tuo, kad informacija nėra tiksli, išsami ir nauja, galite prašyti, kad padarytume pareiškimą kodėl ta informacija nėra tiksli, išsami ir nauja.

Jeigu norite prieiti prie savo informacijos arba prašyti ją pataisyti, susisiekite su mumis el. pašto adresu: [email protected]. Mokestis už prieigos prašymą netaikomas.

Kiek laiko bus saugomi duomenys?

Asmens duomenys saugomi 5 metus. Pasirinkome penkerius metus, nes Lietuvoje tai yra vidutinis darbo kadencijos trukmės laikas.

Įmonė pasibaigus duomenų saugojimo laikotarpiui arba gavusi duomenų subjekto prašymą (sprendžiant pagal tai, kuris terminas sueina anksčiau) privalės deaktyvuoti asmens duomenis. Duomenų subjektas bet kada saugojimo laikotarpiu turi teisę persigalvoti ir atsiimti sutikimą.

Kiekvienam duomenų subjektui įmonė patvirtina šias teises:

 • teisę būti informuotam;
 • prieigos teisę;
 • pataisymo teisę;
 • ištrynimo teisę;
 • teisę apriboti tvarkymą;
 • duomenų mobilumo teisę;
 • teisę pateikti prieštaravimą;
 • su automatiniu sprendimų priėmimu ir profiliavimu susijusias teises.

Privatumo politikos pakeitimai

Pasikeitus mūsų Privatumo politikos sąlygoms, atnaujinta informacija bus pateikia mūsų interneto svetainėje. Jeigu turite bet kokių su Jūsų privatumu susijusių klausimų, susisiekite su mumis el. pašto adresu duomenys@soprana.lt.

Priėmimas

Žodžiu arba raštu bet kokiomis priemonėmis teikdami mums asmeninę informaciją aiškiai pripažįstate, kad perskaitėte ir supratote mūsų Privatumo pranešime nurodytas sąlygas bei sutinkate, kad Įmonė rinktų Jūsų asmeninę informaciją ir ją atskleistų bei naudotų pagal aukščiau nurodytas sąlygas.

Koks yra tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas?

Soprana Personnel International UAB tvarkydama asmens duomenis remiasi Jūsų sutikimu. Sutikimą, kaip teisėtą asmens duomenų tvarkymo pagrindą, nustato naujasis Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).

BDAR tokį sutikimą apibrėžia kaip „bet kokį laisva valia duotą, konkretų ir nedviprasmišką tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimą pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys“.

Pateikdami savo duomenis, sutikote, kad suprantate ir pripažįstate, kad tai galiojantis teisėtas Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas.

Be Jūsų išankstinės žinios su jokiomis trečiosioms šalims nebus dalinamasi Jūsų duomenimis.

Registruodamiesi internete, sutinkate su mūsų Privatumo pranešimo sąlygomis, pateikiate tikrą ir teisingą informaciją bei laisva valia registruojatės www.darbas.soprana.lt sistemoje.

Susisiekite