Atgal

Privatumo politika

Informacija
Privatumo politika

1. Kokiais tikslais renkami ir kaupiami asmens duomenys?
a) Asmens duomenų informacija renkama tiesioginės rinkodaros tikslais.
Žr. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;  2 sk., 14 str.
Žr. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas; 1 sk., 2 str.


b) Asmens duomenų informacija naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais elektroninio ryšio priemonėmis.
Žr.  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas; 6 str.
Žr. Asmens duomenų apsauga Internete, 3 dalis, 1a, 2 punktas


2. Kokie asmens duomenys renkami?
a) Duomenų gavėjas renka tik tokius asmens duomenis, kurie yra reikalingi tiesioginės rinkodaros tikslams įgyvendinti.
Žr. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas; 1 sk., 2str.
Žr. Asmens duomenų apsauga Internete, 2 dalis, B1, 4 punktas

3. Kokiu būdu renkama informaciją?
a) Asmens duomenų informacija gaunama tik su subjekto sutikimu tokius duomenis pateikti duomenų kaupimui, tvarkymui bei saugojimui.
Žr. Asmens duomenų apsauga Internete, 3 dalis, C4.

b) UAB Soprana Personnel International elektroninio pašto adreso užklausia, jei vartotojas nori gauti specializuotą informaciją apie įmonės vykdomą veiklą ir kitą su įmonės veikla susijusį turinį.
Žr. Asmens duomenų apsauga Internete, 2 dalis, B1, 4 punktas

4. Kur ir kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?
a) Sukaupti asmens duomenys saugomi  įmonės UAB Soprana Personnel International privačioje kontaktinėje duomenų  bazėje.
Žr. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1 sk, 1str.

b) Asmens duomenys saugomi  1-nerius metus nuo asmens duomenų užregistravimo datos.
Žr. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2 sk., 14 str.

5. Kaip naudojame surinktą informaciją?
a) Asmens duomenys naudojama tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant suteikti tam tikrą informaciją apie įmonės teikiamas paslaugas, informuoti apie įvairius pasiūlymus, kurie suteikiami duomenų bazėje esantiems kontaktams.
Žr. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2 sk., 14 str.


6. Asmens duomenų kaupimo, tvarkymo ir saugojimo nutraukimas
a) Asmuo, kurio duomenys yra kaupiami, tvarkomi ir saugomi, turi teisę kreiptis į duomenų valdytoją ir bet kada prašyti, kad duomenų kaupimas, tvarkymas ir saugojimas būtų nutrauktas.
Žr. . Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2 sk., 14 str.
Žr. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 5 sk., 26 str.


b) Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.
(Žr. . Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2sk. 4 str.)

Jei manote, kad šis įrašas gali būti įdomus jūsų draugams ar kolegoms, pasidalinkite su jais. Ačiū!
Gaukite personalo specialistų parengtas įžvalgas bei rekomendacijas sėkmingam personalo valdymui

Panašūs straipsniai